Hiển thị 301–312 trong 312 kết quả

Hết hàng

Viễn thám – GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

154,000
 • USD: 154,000$

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Việt Nam Học Chặng Đường 30 Năm

 • USD: 0$

Tác giả:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội – Viện Việt Nam Học Và Khoa Học Phát Triển

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1364

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và Quốc tế

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

GS. TS. Nguyễn Văn Kim

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

496

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

42,000
 • USD: 42,000$

Tác giả:

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hồi Loan

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

181

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Xây dựng các chủ đề cốt lõi trong tổ chức dạy học sinh học

144,000
 • USD: 144,000$

Tác giả:

 Đinh Quang Báo

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

370

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Xây dựng các chủ đề cốt lõi trong tổ chức dạy học sinh học ở trường phổ thông trung học

144,000
 • USD: 144,000$

Tác giả:

Đinh Quang Báo

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

370

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Xét xử vụ án hành chính

129,000
 • USD: 129,000$

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Văn Thuân

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

347

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Xét xử vụ án hình sự

129,000
 • USD: 129,000$

Tác giả:

TS. Phạm Minh Tuyên – TS. Nguyễn Sơn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

297

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Xử Lý Nước Thải Trong Đất Ngập Nước Nhân Tạo Với Dòng Chảy Ngang Dưới Bề Mặt

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

Jan Vymazal – Lenka Kropfelová; Dịch giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Loan, TS. Nguyễn Minh Phương

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

836

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Xúc Tác Chuyển Pha

84,000
 • USD: 84,000$

Tác giả:

Ngô Thị Thuận, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Tiến Thảo

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

280

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng

Xúc tác mao quản trong các quá trình hoá dầu

120,000
 • USD: 120,000$

Tác giả:

Trần Thị Như Mai

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16 x 24cm

 

New
Hết hàng

Ý thức nữ quyền và thơ nữ Việt Nam đương đại từ 1986 đến nay

59,000
 • USD: 59,000$

Tác giả:

 Nguyễn Thị Hưởng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

192

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng