Xem tất cả 10 kết quả

New

Bệnh học

VNĐ80,000

Tác giả:

 TS. BSCK II Đặng Xuân Tin

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

290

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

Bệnh lao giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

VNĐ90,000

Tác giả:

 PGS.TS. Lê Thị Luyến

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

 200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở sinh học người

VNĐ150,000

Tác giả:

Nguyễn Như Hiền- Chu Văn Mẫn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

420
Khổ giấy: 16×24

 

 

Giáo Trình Công Nghệ Dược Phẩm (Sách dành cho đào tạo dược sĩ Đại học)

VNĐ90,000

Tác giả:

Nguyễn Thanh Hải

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

348

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình module tiêu hóa

VNĐ120,000

Tác giả:

 PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

295

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Giáo trình nhãn khoa (Đào tạo bác sĩ đa khoa)

VNĐ128,000

Tác giả:

Nguyễn Xuân Hiệp

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

324

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình nhi khoa

VNĐ174,000

Tác giả:

Phạm Trung Kiên

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

577

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn kỹ thuật kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

VNĐ398,000

Tác giả:

Bộ y tế

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

525

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Một số vi sinh vật ký sinh trùng gây bệnh y học

VNĐ45,000

Tác giả:

 PGS.TS.BSCKII. Bùi Khắc Hậu

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

130

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Nghiên cứu vai trò DOPPLER xuyên sọ trong xác định áp lực nội sọ và xử trí co thắt mạch não

VNĐ60,000

Tác giả:

Lương Quang Thùy

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

210
Khổ giấy: 16×24