Xem tất cả 4 kết quả

Cơ và nhiệt đại cương

122,000
  • USD: 122,000$

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Huy Sinh

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

652

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Giáo trình Kỹ thuật điện

175,000
  • USD: 175,000$

Tác giả:

PGS.TS. Chử Đức Trình

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

437

Khổ sách:

19 x 27

 

 

Phương Pháp Thực Nghiệm Vật Lý

60,000
  • USD: 60,000$

Tác giả:

Phạm Quốc Triệu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

200

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Vật Lý & Kĩ Thuật Nhiệt Độ Thấp

96,000
  • USD: 96,000$

Tác giả:

Nguyễn Huy Sinh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

320

Khổ sách:

16 x 24cm