Hiển thị 1–12 trong 33 kết quả

New
Hết hàng

Các Vấn Đề Của Ngôn Ngữ Nghệ Thuật (Giáo trình Sau Đại học)

60,000
 • USD: 60,000$

Tác giả:

Hữu Đạt

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

301

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Cấu trúc thông tin và hình thức câu

320,000
 • USD: 320,000$

Tác giả:

Knud Lambrecht

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ giấy: 16×24

 

Đặc điểm loại hình học của phương vị từ trong tiếng Hán hiện đại

56,000
 • USD: 56,000$

Tác giả:

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

188

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Dẫn luận ngôn ngữ học tri nhận

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

David Lee

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

300

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Điểm nhìn và ngôn ngữ trong truyện kể

120,000
 • USD: 120,000$

Tác giả:

Nguyễn Thị Thu Thủy

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

367

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

Đối chiếu giới từ tiếng Hán và tiếng Việt hiện đại

68,000
 • USD: 68,000$

Tác giả:

Lý Yên Châu

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

164

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học

48,000
 • USD: 48,000$

Tác giả:

Hà Thị Mai Thanh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

118

Khổ sách:

16x24cm

 

New

Giáo trình dạy viết tiếng Trung Quốc

130,000
 • USD: 130,000$

Tác giả:

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

354

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

New

Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung Quốc V

86,000
 • USD: 86,000$

Tác giả:

TS. Đỗ Tiến Quân

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

136

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

 

Giáo trình Phiên dịch tiếng Đức và tiếng Việt

29,000
 • USD: 29,000$

Tác giả:

Lê Thị Bích Thuỷ

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

150

Khổ sách:

16 x 24cm

 

GT Biên dịch tiếng Đức và tiếng Việt

36,000
 • USD: 36,000$

Tác giả:

Lê Hoài Ân

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

150

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hành Động Hỏi Tiếng Hàn

199,000
 • USD: 199,000$

Tác giả:

Hoàng Thị Yến

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

452

Khổ sách:

16 x 24cm