Hiển thị 1–12 trong 19 kết quả

Hết hàng

Biến đổi tích phân dạng Fourier và phương trình tích phân dạng chập

168,000
 • USD: 168,000$

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

480
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập I- Mô hình rời rạc

65,000
 • USD: 65,000$

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập II- Mô hình Mô hình tổng quát

85,000
 • USD: 85,000$

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

New

Các phương pháp toán lý

54,000
 • USD: 54,000$

Tác giả:

Hoàng Nam Nhật

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

181

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Đại số tuyến tính

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

Nguyễn Hữu Việt Hưng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

337

Khổ sách:

17 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình phép tính vi tích phân của hàm số một biến số

50,000
 • USD: 50,000$

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

126

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình xác suất thống kê

56,000
 • USD: 56,000$

Tác giả:

 ThS. Đỗ Thị Hồng Nga – PGS.TS. Hạc Văn Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

189

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Hàm Số Học Và Các Dạng Toán Liên Quan

145,000
 • USD: 145,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Mậu

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

654

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng

Hỏi & đáp logic học đại cương

41,000
 • USD: 41,000$

Tác giả:

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

236

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Khám phá nguyên lý Đirichlê và ứng dụng

115,000
 • USD: 115,000$

Tác giả:

Nguyễn Hữu Điển

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

252

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Lượng Giác & Ứng Dụng

140,000
 • USD: 140,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Mậu (CB), Phạm Thị Bích Ngọc, Nguyễn Phương Thuỳ

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

490

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Lý thuyết đồ thị

150,000
 • USD: 150,000$

Tác giả:

Lê Anh Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

260

Khổ sách:

16×24 cm