Hiển thị 1–12 trong 23 kết quả

Hết hàng

Biến đổi tích phân dạng Fourier và phương trình tích phân dạng chập

VNĐ168,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

480
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập I- Mô hình rời rạc

VNĐ65,000

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập II- Mô hình Mô hình tổng quát

VNĐ85,000

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

New

Các phương pháp toán lý

VNĐ54,000

Tác giả:

Hoàng Nam Nhật

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

181

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Đại số tuyến tính

VNĐ80,000

Tác giả:

Nguyễn Hữu Việt Hưng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

337

Khổ sách:

17 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình giải tích 1

VNĐ50,000

Tác giả:

Nguyễn Trường Thanh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

258

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

 

 

 

Giáo trình phép tính vi tích phân của hàm số một biến số

VNĐ50,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

126

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình toán kinh tế phần 1 với sự hỗ trợ của Excel

VNĐ59,000

Tác giả:

Trương Thị Thanh Phượng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

168

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Giáo trình toán kinh tế phần 2

VNĐ59,000

Tác giả:

Trương Thị Thanh Phượng (chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình xác suất thống kê

VNĐ56,000

Tác giả:

 ThS. Đỗ Thị Hồng Nga – PGS.TS. Hạc Văn Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

189

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên

VNĐ126,000

Tác giả:

Vũ Tiến Việt (chủ biên) – Phạm Thị Hằng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

210

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Hàm Số Học Và Các Dạng Toán Liên Quan

VNĐ145,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Mậu

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

654

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng