Xem tất cả 11 kết quả

Hết hàng

Giáo trình xã hội học sức khỏe

72,000
 • USD: 72,000$

Tác giả:

Hoàng Bá Thịnh

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng

Hoạt động tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi Việt Nam tại cộng đồng

86,000
 • USD: 86,000$

Tác giả:

PGS.TS. Hoàng Mộc Lan

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

212

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Nhập môn nhân học xã hội

87,000
 • USD: 87,000$

Tác giả:

PSG.TS. Ngô Công Hoàn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

213

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý

150,000
 • USD: 150,000$

Tác giả:

Hội khoa học tâm lý

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

724

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm lý học với dạy học ngoại ngữ

180,000
 • USD: 180,000$

Tác giả:

Trần Hữu Luyến

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

371

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Tâm lý học xã hội

94,000
 • USD: 94,000$

Tác giả:

Hoàng Mộc Lan

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

311

Khổ sách:

16 x 24cm

 

 

Tâm lý học xuyên văn hóa

550,000
 • USD: 550,000$

Tác giả:

Lê Văn Hảo – Knud S. Larsen

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

594

 

 

 

Trang sách trang đời nửa thế kỷ nhìn lại 1969-2019

 • USD: 0$

Tác giả:

 Lớp văn K14 – Trường đại học tổng hợp

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

481

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Văn hóa tính dục ở Việt Nam thế kỉ X-XIX

150,000
 • USD: 150,000$

Tác giả:

Phạm Văn Hưng

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

382

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội từ góc độ xã hội hóa nghề nghiệp

76,000
 • USD: 76,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Quyết

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

192

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

New

Ý thức nữ quyền và thơ nữ Việt Nam đương đại từ 1986 đến nay

59,000
 • USD: 59,000$

Tác giả:

 Nguyễn Thị Hưởng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

192

Khổ sách:

16×24 cm