Hiển thị 1–12 trong 16 kết quả

New

Các phương pháp phân tích dữ liệu sinh học có kích thước lớn

70,000
 • USD: 70,000$

Tác giả:

Lê Sỹ Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

180

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Câu Hỏi Và Bài Tập Sinh Lý Thực Vật

85,000
 • USD: 85,000$

Tác giả:

Lê Văn Trọng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

278

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Cơ sở sinh học người

150,000
 • USD: 150,000$

Tác giả:

Nguyễn Như Hiền- Chu Văn Mẫn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

420
Khổ giấy: 16×24

 

 

New

Công nghệ sinh học nguyên lý và ứng dụng nâng cao khả năng kháng mọt ở ngô

66,000
 • USD: 66,000$

Tác giả:

TS. Vì Thị Xuân Thủy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

153

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Công nghệ sinh học nguyên lý và ứng dụng nâng cao khả năng kháng virus ở đậu tương

58,000
 • USD: 58,000$

Tác giả:

TS. Lò Thị Mai Thu

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

155

Khổ sách:

16x24cm

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ sinh học và triển vọng ứng dụng trong chọn tạo giống lúa ở Việt Nam

680,000
 • USD: 680,000$

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Xuân Hội (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

720
Khổ giấy: 17×24

 

New

Di Truyền Học Những Vấn Đề Nguyên Lý Và Thực Tiễn

160,000
 • USD: 160,000$

Tác giả:

GS.TS. Lê Đình Lương

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Di Truyền Học Từ Cách Tiếp Cận Mới Đến Vấn Đề Cải Cách Giáo Dục Môn Học

70,000
 • USD: 70,000$

Tác giả:

GS.TS. Lê Đình Lương

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

104

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh: Phần IX: Sinh lí chuyển hoá vật chất và năng lượng

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

Tạ Thuý Lan

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

190

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh: Phần VIII Sinh lí nội tiết

56,000
 • USD: 56,000$

Tác giả:

Tạ Thuý Lan

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

176

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh: Phần X Sinh lí hệ vận động

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

Tạ Thuý Lan

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

192

Khổ sách:

16 x 24cm

Hóa sinh các hợp chất có hoạt tính sinh học

85,000
 • USD: 85,000$

Tác giả:

Đỗ Ngọc Liên

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

403

Khổ sách:

17 x 24cm