Hiển thị 1–12 trong 36 kết quả

Hết hàng

Bài tập tình huống luật tư

VNĐ80,000

Tác giả:

PGS.TS. Ngô Huy Cương (Chủ biên) – ThS. Vũ Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

284

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giải quyết việc dân sự và hòa giải trong tố tụng dân sự

Tác giả:

TS. Nguyễn Hải An

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

317

Khổ sách:

16 x 24cm

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự (Dành cho chương trình đào tạo sau Đại học)

VNĐ123,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

410

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Giáo Trình Công Tác Giám Đốc, Kiểm Tra Của Tòa Án Cấp Trên Đối Với Tòa Án Cấp Dưới

Tác giả:

TS. Nguyễn Trí Tuệ – TS. Nguyễn Hải An (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

268
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng

Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật

VNĐ138,000

Tác giả:

GS.TSKH Đào Trí Úc – GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

435

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo Trình Định Tội Danh Và Áp Dụng Hình Phạt

Tác giả:

PGS.TS. Trần Văn Độ – TS. Hoàng Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

 

Hết hàng

Giáo trình Hoạt Động Của Tòa Án Trong Thi Hành Án Hình Sự

Tác giả:

TS. Nguyễn Văn Nam – TS. Hoàng Văn Thành (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

311
Khổ giấy: 16×24

 

Sắp xuất bản
Hết hàng

Giáo trình luật đất đai

VNĐ228,000

Tác giả:

 PGS.TS.GVCC. Doãn Hồng Nhung

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

736

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam

VNĐ122,000

Tác giả:

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn – PGS.TS. Vũ Công Giao

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

410

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Giáo trình luật kinh tế quốc tế

VNĐ160,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao – TS. Trịnh Hải Yến (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

408

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình luật quốc tế về môi trường

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Hồng Thao – Nguyễn Thị Xuân Sơn (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

395

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình pháp luật và chính sách môi trường

VNĐ75,000

Tác giả:

Nguyễn Mạnh Khải

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng