Hiển thị 61–68 trong 68 kết quả

Hết hàng

Vân Đồn thương cảng quốc tế của Việt Nam

VNĐ168,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
New

Văn hóa dân gian: Khảo sát và nghiên cứu

VNĐ75,000

Tác giả:

GS.TS Lê Chí Quế

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

248

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

VNĐ129,000

Tác giả:

TS. Lê Thị Việt Hà

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

225

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam

VNĐ65,000

Tác giả:

Lê Quang Thiêm

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

158

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

 

 

 

Văn học việt nam thế kỷ X đến thế kỷ XIX. Những vấn đề lý luận và lịch sử

VNĐ550,000

Tác giả:

Trần Ngọc Vương

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

951

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và Quốc tế

VNĐ250,000

Tác giả:

GS. TS. Nguyễn Văn Kim

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

496

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

VNĐ42,000

Tác giả:

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hồi Loan

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

181

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

越汉跨文化交际概论 – Khái luận giao tiếp liên văn hóa Việt – Hán

VNĐ138,000

Tác giả:

陈智贤、戴俊芬、黄彩云、李彪、林建勋、
林景苏、陆冠州、阮黄英、阮氏丽娟、
向丽频、徐汉昌、王季香、赵静雅、郑青霞
(合 著
)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

270

Khổ sách:

16×24 cm