Hiển thị 1–12 trong 66 kết quả

Bản sắc Việt Nam

148,000
 • USD: 148,000$

Tác giả:

 Nguyễn Bá Thành

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

523

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

Biến Đổi Không Gian Văn Hóa Buôn Làng Ê Đê Ở Buôn Ma Thuột Từ Sau 1975 Đến Nay

 • USD: 0$

Tác giả:

Đặng Hoài Giang

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

292

Khổ sách:

14,5×20,5 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Biển với lục địa: vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông Miền Trung

168,000
 • USD: 168,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Quang Ngọc (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
Hết hàng

Bốn trụ cột của khoa học giáo dục – cơ sở của sự đổi mới

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

PGS.TS. Lê Kim Long

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

17×24

 

 

Hết hàng
New

Cánh Chim Nhỏ Giữa Sào Huyệt Địch

68,000
 • USD: 68,000$

Tác giả:

Cao Kim

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

223

Khổ sách:

 13×20 cm

 

 

 

 

Cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945)

165,000
 • USD: 165,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Khánh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

318

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Đại cương sử liệu học và các nguồn sử liệu chữ viết lịch sử Việt Nam

142,000
 • USD: 142,000$

Tác giả:

Phạm Xuân Hằng

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Di sản văn hóa Việt Nam

500,000
 • USD: 500,000$

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1032

Khổ sách:

17×24

 

Hết hàng

Địa chính trị Việt Nam thế kỷ XXI

160,000
 • USD: 160,000$

Tác giả:

GS.TSKH. Lương Văn Kế

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

450
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Đọc hiểu lịch sử mỹ thuật Trung Quốc trong một cuốn sách

352,000
 • USD: 352,000$

Tác giả:

Người dịch: Bùi Bá Quân

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

575

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Đọc hiểu lịch sử triết học Trung Quốc trong một cuốn sách

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

Người dịch: Ngô Minh Nguyệt – Phạm Ngọc Hàm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

416

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Các tổ chức quốc tế

76,000
 • USD: 76,000$

Tác giả:

PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng