Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả

Các công cụ quản lý kinh tế

115,000
 • USD: 115,000$

Tác giả:

Phan Huy Đường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

381

Khổ sách:

16×24

 

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

50,000
 • USD: 50,000$

Tác giả:

 TS. Phạm Thái Hà

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

133

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu

50,000
 • USD: 50,000$

Tác giả:

 Mai Kim Liên – Bạch Quang Dũng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

141

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Giáo trình kiến trúc hướng dịch vụ

79,000
 • USD: 79,000$

Tác giả:

Võ Đình Hiếu

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

251

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

New

Giáo trình marketing căn bản

155,000
 • USD: 155,000$

Tác giả:

Vũ Thị Tuyết

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

272

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình phân tích chính sách kinh tế xã hội

119,000
 • USD: 119,000$

Tác giả:

Phạm Văn Dũng

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

221

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình quản trị marketing

128,000
 • USD: 128,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Đính

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

349

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

64,000
 • USD: 64,000$

Tác giả:

PGS.TS. Trần Xuân Hải

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

250

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Khoa học quản lý (dùng cho đào tạo đại học, sau đại học ngành kinh tế)

99,000
 • USD: 99,000$

Tác giả:

Phan Huy Đường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

284

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Kinh tế tri thức và Sở hữu trí tuệ

45,000
 • USD: 45,000$

Tác giả:

TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

174

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng
Sắp xuất bản

Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các nước ASEAN

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

 Nguyễn Xuân Thiên

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

 250

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu kinh tế – du lịch các cách tiếp cận liên ngành

156,000
 • USD: 156,000$

Tác giả:

 Trường đại học Thành Đô

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

486

Khổ sách:

16×24 cm