Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả

New

Banking regulation on capital adequacy requirement and banking risks (Monograph)

VNĐ150,000

Tác giả:

 Dao Thi Thanh Binh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

273

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Các công cụ quản lý kinh tế

VNĐ115,000

Tác giả:

Phan Huy Đường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

381

Khổ sách:

16×24

 

Hết hàng

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

VNĐ50,000

Tác giả:

 TS. Phạm Thái Hà

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

133

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu

VNĐ50,000

Tác giả:

 Mai Kim Liên – Bạch Quang Dũng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

141

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945)

VNĐ165,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Khánh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

318

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình các chuẩn mực kế toán Việt Nam

VNĐ185,000

Tác giả:

TS. Chúc Anh Tú

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

199

Khổ sách:

20.5×29.5 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Giáo trình các công cụ phái sinh

VNĐ190,000

Tác giả:

Lê Trung Thành (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

424

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình kiến trúc hướng dịch vụ

VNĐ79,000

Tác giả:

Võ Đình Hiếu

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

251

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

New

Giáo trình marketing căn bản

VNĐ155,000

Tác giả:

Vũ Thị Tuyết

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

272

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

New

Giáo trình ngân hàng quốc tế

VNĐ140,000

Tác giả:

TS. Trần Thị Vân Anh – TS. Nguyễn Phú Hà

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

464

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình những vấn đề kế toán đương đại

VNĐ89,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Phương Dung – NCS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

312

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình quản trị marketing

VNĐ128,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Đính

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

349

Khổ sách:

16×24 cm