Hiển thị 37–44 trong 44 kết quả

Tối ưu hóa quản trị tri thức số: chính phủ – doanh nghiệp – thư viện

VNĐ350,000

Tác giả:

Trung tâm Thông tin thư viện

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

828

Khổ sách:

16 x 24cm

 

 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

VNĐ150,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Thắng

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

271

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Trọng dụng nhân tài – Quốc gia phát triển

VNĐ380,000

Tác giả:

Nguyễn Đắc Hưng

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng

Tự Chủ Đại Học Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

VNĐ120,000

Tác giả:

Phạm Thị Thanh Hải (chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

284

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng

Văn học nhà trường theo định hướng dạy – học tích hợp

VNĐ80,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Đức Luận

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

297

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội từ góc độ xã hội hóa nghề nghiệp

VNĐ76,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Quyết

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

192

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Xây dựng các chủ đề cốt lõi trong tổ chức dạy học sinh học

VNĐ144,000

Tác giả:

 Đinh Quang Báo

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

370

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Xây dựng các chủ đề cốt lõi trong tổ chức dạy học sinh học ở trường phổ thông trung học

VNĐ144,000

Tác giả:

Đinh Quang Báo

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

370

Khổ sách:

16×24 cm