Hiển thị 13–24 trong 48 kết quả

New

Giáo trình tài chính công

VNĐ189,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Hiệu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

363

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Giáo trình văn hóa và đạo đức quản lý

VNĐ90,000

Tác giả:

Phạm Ngọc Thanh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

293

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng trong trường đại học công lập Việt Nam

VNĐ84,000

Tác giả:

Nguyễn Thu Hương

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

275

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Khoa học quản lý (dùng cho đào tạo đại học, sau đại học ngành kinh tế)

VNĐ99,000

Tác giả:

Phan Huy Đường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

284

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Kỹ năng lãnh đạo, quản lí của hiệu trưởng trường phổ thông

VNĐ99,000

Tác giả:

 Nguyễn Phương Huyền

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

311

Khổ sách:

16x24cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế Nghiên Cứu, Giảng Dạy Tiếng Việt Và Việt Nam Học Trong Trường Đại Học

VNĐ295,000

Tác giả:

Khoa Việt Nam Học Và Tiếng Việt – Trường ĐHKHXH&NV ĐHQGHN

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

813

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Mô hình kết hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh

VNĐ64,000

Tác giả:

Lê Minh Nguyệt

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

144

Khổ sách:

16 x 24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Việt Nam (1930 – 1954) ở trường THPT miền núi Thái Nguyên

VNĐ85,000

Tác giả:

TS. Lê Thị Thu Hương

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

258

Khổ sách:

10.5×20.5 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Năng lực giáo dục của giáo viên phổ thông- một số vấn để lí luận và thực tiễn

VNĐ120,000

Tác giả:

Phan Trọng Ngọ – Lê Minh Nguyệt

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

295

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Phát triển dịch vụ giáo dục – Nghiên cứu thực tiễn khu vực nông thôn Việt Nam

VNĐ120,000

Tác giả:

 Nguyễn Thị Hương

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

350

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Phát Triển Doanh Nghiệp Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Từ Kinh Nghiệm Quốc Tế Đến Thực Tiễn Việt Nam

VNĐ150,000

Tác giả:

TS. Đinh Văn Toàn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

352

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng – An ninh

VNĐ50,000

Tác giả:

Trần Danh Lực

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

308

Khổ sách:

16 x 24cm