Hiển thị 1–12 trong 44 kết quả

Hết hàng

Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế

480,000
 • USD: 480,000$

Tác giả:

GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

440

Khổ sách:

16×24

 

Hết hàng
Hết hàng

Bốn trụ cột của khoa học giáo dục – cơ sở của sự đổi mới

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

PGS.TS. Lê Kim Long

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

17×24

 

 

Hết hàng

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 1

 • USD: 0$

Tác giả:

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

409

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 2

 • USD: 0$

Tác giả:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

410

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 4

 • USD: 0$

Tác giả:

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

632

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

New

Đổi mới quản trị trường phổ thông hướng tới tự chủ

55,000
 • USD: 55,000$

Tác giả:

 Nguyễn Thị Hương

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

168

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Đường vào lập trình Python

160,000
 • USD: 160,000$

Tác giả:

 TS. Nguyễn Ngọc Giang

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

346

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non

63,000
 • USD: 63,000$

Tác giả:

 Hoàng Qúy Tỉnh – Đặng Út Phượng- Trần Thị Kim Liên

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

151

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Giáo trình khoa học quản lý

60,000
 • USD: 60,000$

Tác giả:

TS. Đào Thị Thanh Thủy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

170

Khổ sách:

16x24cm

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình kiểm tra đánh giá trong dạy học

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

Sái Công Hồng- Lê Thái Hưng

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

265

Khổ sách:

16×24

 

 

Hết hàng

Giáo Trình Lý Luận Và Phương Pháp Giáo Dục Thể Chất

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

Ngô Quang Huy (chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

268

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiếng Trung Quốc

66,000
 • USD: 66,000$

Tác giả:

Phạm Ngọc Hàm

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

219

Khổ sách:

16 x 24cm