Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả

20 Bài tập lập trình Scratch – Volume 4

VNĐ55,000

Tác giả:

Bùi Việt Hà

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

106

Khổ sách:

19 x 26.5 cm

 

 

 

 

Hết hàng

An toàn cơ sở dữ liệu

VNĐ182,000

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

608

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
Hết hàng

Cơ sở các Hệ thống thông tin

VNĐ211,000

Tác giả:

Hà Quang Huy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

704

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Giáo trình Kỹ thuật điện

VNĐ175,000

Tác giả:

PGS.TS. Chử Đức Trình

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

437

Khổ sách:

19 x 27

 

 

Hết hàng

Giáo Trình Lập Trình Nâng Cao

VNĐ110,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Vinh, Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Long

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

386

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Giáo Trình Quản Trị Công Nghệ

VNĐ85,000

Tác giả:

PGS.TS Hoàng Đình Phi

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình vi xử lý và vi điều khiển – Nguyên lý ứng dụng

VNĐ112,000

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

370

Khổ sách:

16 x 24cm

 

 

Hết hàng

GT Phát Triển Ứng Dụng Web

VNĐ95,000

Tác giả:

Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

340

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Hệ Quản Trị Tri Thức

VNĐ155,000

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

568

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản

Khoa học và công nghệ Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn nhìn từ góc độ đánh giá khoa học

VNĐ180,000

Tác giả:

Trần Hậu Ngọc (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

260

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Lập trình hướng đối tượng C++

VNĐ200,000

Tác giả:

 TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

217

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Lập trình với Scratch 3.0

VNĐ200,000

Tác giả:

Nguyễn Hữu Hưng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

190

Khổ sách:

19 x 26cm