Hiển thị 1–12 trong 27 kết quả

20 Bài tập lập trình Scratch – Volume 4

VNĐ55,000

Tác giả:

Bùi Việt Hà

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

106

Khổ sách:

19 x 26.5 cm

 

 

 

 

Hết hàng

An toàn cơ sở dữ liệu

VNĐ182,000

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

608

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
Hết hàng

Cơ sở các Hệ thống thông tin

VNĐ211,000

Tác giả:

Hà Quang Huy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

704

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng
Sắp xuất bản

Dao động trong kỹ thuật

VNĐ102,000

Tác giả:

Nguyễn Tiến Khiêm – Trần Thanh Hải

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

340

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Giáo trình điều khiển robot công nghiệp và ứng dụng

VNĐ120,000

Tác giả:

Đỗ Trần Thắng – Phạm Minh Quân

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

398

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Kỹ thuật điện

VNĐ175,000

Tác giả:

PGS.TS. Chử Đức Trình

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

437

Khổ sách:

19 x 27

 

 

Hết hàng

Giáo Trình Lập Trình Nâng Cao

VNĐ110,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Vinh, Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Long

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

386

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo Trình Quản Trị Công Nghệ

VNĐ85,000

Tác giả:

PGS.TS Hoàng Đình Phi

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Giáo trình tin học đại cương

VNĐ110,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Quang Trung (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

262

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Giáo trình vi xử lý và vi điều khiển – Nguyên lý ứng dụng

VNĐ112,000

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

370

Khổ sách:

16 x 24cm

 

 

Hết hàng

GT Phát Triển Ứng Dụng Web

VNĐ95,000

Tác giả:

Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

340

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Hệ Quản Trị Tri Thức

VNĐ155,000

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

568

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng