Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

20 Bài tập lập trình Scratch – Volume 4

55,000
 • USD: 55,000$

Tác giả:

Bùi Việt Hà

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

106

Khổ sách:

19 x 26.5 cm

 

 

 

 

Hết hàng

An toàn cơ sở dữ liệu

182,000
 • USD: 182,000$

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

608

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
Hết hàng

Cơ sở các Hệ thống thông tin

211,000
 • USD: 211,000$

Tác giả:

Hà Quang Huy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

704

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Giáo trình Kỹ thuật điện

175,000
 • USD: 175,000$

Tác giả:

PGS.TS. Chử Đức Trình

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

437

Khổ sách:

19 x 27

 

 

Giáo Trình Lập Trình Nâng Cao

110,000
 • USD: 110,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Vinh, Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Long

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

386

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo Trình Quản Trị Công Nghệ

85,000
 • USD: 85,000$

Tác giả:

PGS.TS Hoàng Đình Phi

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình vi xử lý và vi điều khiển – Nguyên lý ứng dụng

112,000
 • USD: 112,000$

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

370

Khổ sách:

16 x 24cm

 

 

GT Phát Triển Ứng Dụng Web

95,000
 • USD: 95,000$

Tác giả:

Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

340

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng

Hệ Quản Trị Tri Thức

155,000
 • USD: 155,000$

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

568

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng

Lập trình hướng đối tượng C++

200,000
 • USD: 200,000$

Tác giả:

 TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

217

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

 

 

Lập trình với Scratch 3.0

200,000
 • USD: 200,000$

Tác giả:

Nguyễn Hữu Hưng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

190

Khổ sách:

19 x 26cm 

 

 

 

New

Mạng trên chip

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

Trần Xuân Tú

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

236

Khổ sách:

16×24 cm