Hiển thị 1–12 trong 19 kết quả

Hết hàng

Bài tập các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

200,000
 • USD: 200,000$

Tác giả:

Nguyễn Đình Triệu

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

721

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Bài tập hóa học đại cương tập I: cơ sở cấu tạo chất

200,000
 • USD: 200,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

492

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

Bài tập hóa học đại cương tập II: cơ sở quy luật các quá trình hóa học

200,000
 • USD: 200,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

492

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP I CƠ SỞ HÓA HỌC LƯỢNG TỬ

180,000
 • USD: 180,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

436

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP II CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HÓA HỌC

180,000
 • USD: 180,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New
Hết hàng

Các Phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ – Tập 1: Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ

380,000
 • USD: 380,000$

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

1002

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ Tập 2

290,000
 • USD: 290,000$

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

724

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Cấu Tạo Chất ( Hóa Đại Cương I)

190,000
 • USD: 190,000$

Tác giả:

Phạm Văn Nhiêu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

650

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Cơ sở quy luật các quá trình hóa học: Hóa học đại cương II

150,000
 • USD: 150,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (chủ biên),  Vũ Ngọc Duy,  Nguyễn Xuân Viết

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Công Nghệ Sản Xuất Chất Xúc Tác

129,000
 • USD: 129,000$

Tác giả:

Lê Thanh Sơn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

428

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng

Địa Chất Đồng Vị Bền

100,000
 • USD: 100,000$

Tác giả:

Nguyễn Tài Tuệ

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

344

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng
Hết hàng

Hoá học lượng tử cơ sở Hoá lí I

200,000
 • USD: 200,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

740

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng