Hiển thị 1–12 trong 16 kết quả

Hết hàng

Giáo Trình Bơi Lội

76,000
 • USD: 76,000$

Tác giả:

Nguyễn Thị Thư (chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

256

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng

Giáo trình bóng bàn

69,000
 • USD: 69,000$

Tác giả:

Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Ngọc Minh

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

228

Khổ sách:

16×24

 

Hết hàng

Giáo trình bóng chuyền

51,000
 • USD: 51,000$

Tác giả:

Nguyễn Việt Hòa (CB)

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

168

Khổ sách:

16×24

 

Hết hàng
New

Giáo trình bóng chuyền hơi

45,000
 • USD: 45,000$

Tác giả:

TS. GVC Nguyễn Việt Hòa (chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

210

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Giáo trình bóng rổ

82,000
 • USD: 82,000$

Tác giả:

Lý Thị Ánh Tuyết CB

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

272

Khổ sách:

16×24

 

Hết hàng

Giáo trình cầu lông

83,000
 • USD: 83,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Sơn

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

276

Khổ sách:

16×24

 

Hết hàng

Giáo Trình Cờ Vua

78,000
 • USD: 78,000$

Tác giả:

Nguyễn Thị Huyền (chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

256

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

New

Giáo trình đá cầu

50,000
 • USD: 50,000$

Tác giả:

Th.S Trịnh Kiên

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

228

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Giáo trình Điền kinh

85,000
 • USD: 85,000$

Tác giả:

Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

288

Khổ sách:

16 x 24cm

Sắp xuất bản

Giáo trình giáo dục thể hình

60,000
 • USD: 60,000$

Tác giả:

ThS. Đặng Viết Giỏi

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

212

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

New

Giáo trình khiêu vũ thể thao

48,000
 • USD: 48,000$

Tác giả:

Nguyễn Kim Quỳnh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

243

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình Quần vợt

72,000
 • USD: 72,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Sơn, Đặng Viết Giỏi (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16 x 24cm