Hiển thị 13–24 trong 26 kết quả

Hết hàng

Trượt Đất Đá Nghiên Cứu Ổn Định Tai Biến Mái Dốc

VNĐ96,000

Tác giả:

PGS.TS Đỗ Minh Đức

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

312

Khổ sách:

19 x 27cm

 

Hết hàng
New

Ứng Dụng Địa Tin Học Nghiên Cứu Tai Biến Trượt Lở, Lũ Lụt Tại Hai Tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Phúc

VNĐ175,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Thạch (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

468

Khổ sách:

19 x 27cm 

 

 

Khoáng Vật Học Thổ Nhưỡng

VNĐ68,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Minh (cb), Nguyễn Quang Hải

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

224

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Cơ sở địa chất công trình

VNĐ80,000

Tác giả:

Đỗ Minh Đức – Phạm Văn Tỵ – Đỗ Minh Toàn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

Phát triển nông nghiệp ở thành phố Hà Nội dưới góc nhìn của Địa lí học

VNĐ88,000

Tác giả:

TS. Lê Mỹ Dung

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

294

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Giáo trình độc học môi trường

VNĐ130,000

Tác giả:

 Lê Phước Cường (Chủ biên) – Đặng Kim Chi

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16x24cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

VNĐ70,000

Tác giả:

Phạm Thị Kim Thoa

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

265

Khổ sách:

17 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Viễn thám – GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

VNĐ154,000

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Khảo cổ học Biển đảo Việt Nam – Tiềm năng và triển vọng

VNĐ255,000

Tác giả:

Lâm Thị Mỹ Dung

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Kiểm soát và đánh giá chất lượng môi trường

VNĐ119,000

Tác giả:

Đồng Kim Loan

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

432

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu

VNĐ84,000

Tác giả:

PGS.TS Trần Hồng Thái

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

197

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Môi trường và sự đa dạng sinh học

VNĐ400,000

Tác giả:

Võ Qúy

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

494

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng