Xem tất cả 4 kết quả

Báo chí truyền thông những điểm nhìn từ thực tiễn – Tập 3

VNĐ120,000

Tác giả:

PGS.TS Nguyễn Văn Dững

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

441

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Báo chí Truyền thông: Những vấn đề trọng yếu

VNĐ105,000

Tác giả:

Viện đạo tạo Báo chí và Truyền thông

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

16 x 24cm

Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam

VNĐ70,000

Tác giả:

Đinh Văn Hường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

230

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

 

Phòng, chống tham nhũng từ góc nhìn báo chí

VNĐ68,000

Tác giả:

 TS. Cao Thị Dung

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

185

Khổ sách:

14.5×20.5 cm