Xem tất cả 9 kết quả

New
Hết hàng

Đọc hiểu lịch sử mỹ thuật Trung Quốc trong một cuốn sách

352,000
  • USD: 352,000$

Tác giả:

Người dịch: Bùi Bá Quân

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

575

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Đọc hiểu lịch sử triết học Trung Quốc trong một cuốn sách

250,000
  • USD: 250,000$

Tác giả:

Người dịch: Ngô Minh Nguyệt – Phạm Ngọc Hàm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

416

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

Giáo trình lịch sử sử học

95,000
  • USD: 95,000$

Tác giả:

Hoàng Hồng – Trần Kim Đỉnh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

343

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Lịch sử âm nhạc Trung Quốc

218,000
  • USD: 218,000$

Tác giả:

Tăng Trục Kim – Phùng Linh – Lý Tư Lộ

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc

362,000
  • USD: 362,000$

Tác giả:

Người dịch: Bùi Bá Quân, Dương Văn Hà

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

605

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Lịch Sử Văn Học Đương Đại Trung Quốc

409,000
  • USD: 409,000$

Tác giả:

 Hồng Tử Thành

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

735

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Lược sử mỹ học 100 năm của Trung Quốc

216,000
  • USD: 216,000$

Tác giả:

Người dịch: Phạm Ngọc Hàm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

416

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Mười lăm bài giảng về lịch sử Trung Quốc

332,000
  • USD: 332,000$

Tác giả:

Người dịch: Bùi Anh Chưởng – Nguyễn Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

662

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Tinh Thần Căn Bản Của Văn Hóa Trung Quốc

160,000
  • USD: 160,000$

Tác giả:

 Lâu Vũ Liệt; Người dịch: Bùi Bá Quân, Lê Phương Duy, Lê Đình Sơn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

262

Khổ sách:

16×24 cm