Hiển thị 1–12 trong 241 kết quả

An toàn cơ sở dữ liệu

182,000
 • USD: 182,000$

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

608

Khổ sách:

16 x 24cm

 

New
Hết hàng

Bài tập tình huống Luật Tư

80,000
 • USD: 80,000$

Tác giả:

PGS.TS. Ngô Huy Cương (Chủ biên), ThS. Vũ Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

292

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Báo chí Truyền thông: Những vấn đề trọng yếu

105,000
 • USD: 105,000$

Tác giả:

Viện đạo tạo Báo chí và Truyền thông

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

16 x 24cm

Báo chí-giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam

125,000
 • USD: 125,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Dững

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

468
Khổ giấy: 16×24

 

Biến đổi tích phân dạng Fourier và phương trình tích phân dạng chập

168,000
 • USD: 168,000$

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

480
Khổ giấy: 16×24

 

 

Biển với lục địa: vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông Miền Trung

168,000
 • USD: 168,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Quang Ngọc (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế

480,000
 • USD: 480,000$

Tác giả:

GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

440

Khổ sách:

16×24

 

Bốn trụ cột của khoa học giáo dục – cơ sở của sự đổi mới

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

PGS.TS. Lê Kim Long

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

17×24

 

 

Các công cụ quản lý kinh tế

115,000
 • USD: 115,000$

Tác giả:

Phan Huy Đường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

381

Khổ sách:

16×24

 

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập I- Mô hình rời rạc

65,000
 • USD: 65,000$

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập II- Mô hình Mô hình tổng quát

85,000
 • USD: 85,000$

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

New

Các Phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ – Tập 1: Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ

380,000
 • USD: 380,000$

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

1002

Khổ sách:

16 x 24cm