Giới thiệu

 BAN GIÁM ĐỐC


1. Giám đốc – Tổng biên tập:
 TS. Phạm Thị Trâm

Điện thoại: (04) 3971 5011

E-mail: tramxbqg1.1@gmail.com

 

2. Phó Giám đốc : ThS.Đỗ Phi Long

Điện thoại: (04) 3971 4795

E-mail: longdp2012@gmail.com

 

3. Phó Giám đốc : ThS. Hoàng Xuân Vinh

Điện thoại: (04) 3972 5997

E-mail: vinhxuanhoang@gmail.com;

          vinhhx@vnu.edu.vn


CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

 


I. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

 

ĐT: (04) 39714899

Fax: (04) 39729436

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Công Cương

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác hành chính, văn thư, lễ tân; công tác tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, pháp chế và lao động – tiền lương, công tác bảo vệ an ninh – trật tự của đơn vị; công tác quản lý xuất bản.

 


II. PHÒNG BIÊN TẬP

 

ĐT: (04) 3971 48 96

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Chức năng: Trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống đề tài; khai thác, tổ chức bản thảo; biên tập sách theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của Luật Xuất bản; thực hiện những nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và của NXB về công tác học liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo, các trung tâm, các viện nghiên cứu.

 


III. PHÒNG KỸ THUẬT XUẤT BẢN

 

ĐT: (04) 3971 47 36

Trưởng phòng: Th.S Lê Thị Hồng Thơm

Chức năng: Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để làm nhiệm vụ chế bản, thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh đạt chất lượng cao. Số hóa sách để xuất bản, phát hành sách điện tử nhằm tăng cường phạm vi và tốc độ truy cập, quảng bá thương hiệu của NXB và ĐHQGHN, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Quản lý nội dung website của NXB.

 


IV. PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT BẢN

 

ĐT/Fax: (04) 39728806

Trưởng phòng: Th.S Phan Thị Nga

Chức năng: Phụ trách công tác quản lý xuất bản (đăng ký kế hoạch xuất bản, cấp phép xuất bản…), quản lý công tác liên kết xuất bản của NXB theo đúng quy định của Luật Xuất bản.

 


V. PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

ĐT: (04) 39717222

Trưởng phòng: Nguyễn Phong Lan

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của NXB.

 

 

 

 

HỆ THỐNG CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 

 

 

I.TRUNG TÂM KINH DOANH VÀ PHÁT HÀNH

 

ĐT: 043 972 94 37

Giám đốc: Võ Sinh Viên

Chức năng: Tổ chức kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực xuất bản; phát hành giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, tra cứu và các xuất bản phẩm khác; phổ biến, giới thiệu tri thức, nâng cao dân trí cộng đồng, phục vụ dân sinh theo quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của NXB.

 

II.TRUNG TÂM DỊCH VỤ IN ẤN

ĐT: 043 971 47 95

Giám đốc: Đỗ Phi Long

Chức năng: Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, phô tô phục vụ nhu cầu của ĐHQGHN và ngoài xã hội theo quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của NXB.

 

 

III. TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ XUẤT BẢN NGOẠI VĂN

 

ĐT:  043 971 48 98

 

Chức năng: Trực tiếp tổ chức các hoạt động dịch vụ về hợp tác quốc tế và xuất bản ngoại văn theo đúng quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của NXB.

 

 

 

 

CHÂM NGÔN

Tác giả: Triết lý Shushi - Jiro Ono Jiro

"Làm việc vì tiền" và "Làm việc vì lòng say mê"? Niềm đam mê công việc là hành trình thực hiện một ước mơ, có đôi lúc chúng ta phải chịu đựng những điều kiện làm việc cực nhọc, để rồi chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống khi thành công.

XEM THÊM

ĐỐI TÁC