Hiển thị 13–24 trong 742 kết quả

Giáo trình Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn

VNĐ129,000

Tác giả:

Phạm Thị Hồng Điệp – Hoàng Thị Hương – Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

324

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Quản trị nguồn nhân lực: Lý luận và tình huống thực tiễn

VNĐ199,000

Tác giả:

PGS.TS. Lưu Minh Ngọc – TS. Tạ Huy Hùng (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

404

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Thanh toán quốc tế

VNĐ199,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

480

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

FDI toàn cầu và định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh mới

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội – TS. Vũ Thanh Hương

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

404

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Thực hành: Thực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền (Sách dành cho đào tạo dược sĩ đại học)

VNĐ100,000

Tác giả:

Vũ Đức Lợi (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Tiếng Việt Tập 1 (Dùng cho đào tạo giáo viên ngành Giáo dục tiểu học)

VNĐ80,000

Tác giả:

Vũ Tiến Dũng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

232

Khổ sách:

16×24 cm

Dịch thuật Trung – Việt (Khảo sát dịch văn bản thương mại Trung – Việt)

VNĐ98,000

Tác giả:

Trần Bích Lan (Chen Bilan)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

Medical Case Reports in English and Vietnamese: A Genre-based Analysis (Các báo cáo trường hợp lâm sàng tiếng Anh và tiếng Việt: Phân tích dựa vào thể loại)

VNĐ95,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

252

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Truyện kinh dị Việt Nam hiện đại – Đặc tuyển và đại chúng

VNĐ68,000

Tác giả:

Lê Hải Anh

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

272

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Truyền thông đại chúng – Phát triển con người dựa trên quyền con người

VNĐ115,000

Tác giả:

PGS. TS. Đặng Thị Thu Hương (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

392

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Ý thức nữ quyền và thơ nữ Việt Nam đương đại (Từ 1986 đến nay)

VNĐ59,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Hưởng

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

194

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Kinh tế và tài chính đô thị

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS. TS. Đinh Tuấn Hải

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

520

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng