Hiển thị 1–12 trong 28 kết quả

Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại

VNĐ398,000

Tác giả:

GS.TS. KNUD S. LARSEN – PGS.TS. LÊ VĂN HẢO

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

769

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Sinh thái và phát triển xã hội sinh thái ở Việt Nam

Tác giả:

GS.TSKH. Trương Quang Học

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1000

Khổ sách:

19×26.5 cm

 

 

 

Biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam

Tác giả:

GS.TSKH. Nguyễn Đức Ngữ – GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

568

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Địa tin học và mô hình hóa ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường nông nghiệp

Tác giả:

TS. Phạm Qúy Giang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

292

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Atlat trầm tích Việt Nam

Tác giả:

Trần Nghi (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

20.5×29.5 cm

 

 

 

Vốn xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Từ điển người thầy dạy tiếng từ điển học và giáo dục học

Tác giả:

Michaela Heinz (Tuyển chọn và hiệu chỉnh); Dịch giả: Hoàng Thị Nhung – Trương Thị Thu Hà

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

443

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản

Một số phương pháp mới xử lý, phân tích tài liệu từ và trọng lực phục vụ nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất

Tác giả:

Phạm Thành Luân – Đỗ Đức Thanh – Vũ Đức Minh – Erdinc Oksum (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản

Developing information literacy for students in accordance with the academic culture at universities in VietNam: Concepts, frameworks and practices

Tác giả:

Dr. Nghiem Xuan Huy

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

287

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Nonlinear Vibration of Auxetic Plates and Shells

Tác giả:

Prof.Dr.Sci. Nguyen Dinh Duc – Dr. Tran Quoc Quan – Dr. Pham Hong Cong

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

376

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

New

Văn học mạng Việt Nam xu hướng sáng tạo và tiếp nhận

Tác giả:

PGS.TS. Trần Khánh Thành (Chủ biên) – PGS.TS. Lê Trà My – TS. Trần Ngọc Hiếu

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

360

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Wave propagation in layered structures

Tác giả:

Phan Hải Đăng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

17 x 24cm