Hiển thị 1–12 trong 34 kết quả

Hệ thực vật Việt Nam (Flora of Vietnam): Họ Hoàng liên gai – Berberidaceae Juss.

VNĐ140,000

Tác giả:

Nguyễn Trung Thành – Ngô Đức Phương

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

270

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm đảm

VNĐ225,000

Tác giả:

Đặng Ngọc Quang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Quercetin – Hoạt tính sinh học và ứng dụng

VNĐ66,000

Tác giả:

Nguyễn Quang Huy (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

184

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Thân mềm ở cạn (Mollusca: Gastropoda) khu vực Tây Bắc Việt Nam

VNĐ130,000

Tác giả:

Đỗ Đức Sáng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

396

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

20

Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào

VNĐ165,000 VNĐ132,000

Tác giả:

Đinh Đoàn Long (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

616

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Công nghệ 4.0 trong cảnh báo sớm lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh cây nông nghiệp

VNĐ175,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Thạch (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

448

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Hoá sinh enzyme

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS.TS. Ngô Quốc Anh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

352

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình vật lý sinh học của Protein

VNĐ65,000

Tác giả:

Nguyễn Thế Toàn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

194

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản

Chỉnh sửa hệ gen công nghệ đột phá của thế kỉ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam

Tác giả:

GS.TS. Phạm Xuân Hội (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

424

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Những côn trùng có giá trị ở Việt Nam

VNĐ120,000

Tác giả:

Bùi Công Hiển (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

292

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Sinh học hiện đại một số vấn đề và nguyên lý và ứng dụng

VNĐ98,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

332

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình bài tập thực hành sinh lý học người và động vật

VNĐ80,000

Tác giả:

Lê Thị Tuyết – Mai Văn Hưng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

202

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng