Hiển thị 1–12 trong 39 kết quả

Dịch thuật Trung – Việt (Khảo sát dịch văn bản thương mại Trung – Việt)

VNĐ98,000

Tác giả:

Trần Bích Lan (Chen Bilan)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

Đối chiếu phương thức biểu hiện nghĩa liên nhân trong văn bản hướng dẫn sử dụng thuốc tiếng Anh và tiếng Việt (Theo lý thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống)

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Kim Luyến

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

172

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Phiên dịch tiếng Hàn chuyên ngành (Lĩnh vực: Kinh tế – thương mại)

VNĐ160,000

Tác giả:

Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

A generative grammar approach for analysing Vietnamese passive sentences

VNĐ150,000

Tác giả:

TS. Huỳnh Ngọc Tài – TS. Nguyễn Thị Phương Nam (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

112

Khổ sách:

16×24 cm

The National Conference proceedings – English Language Learning and Teaching for Skill Development: Empowering Voices of Linguistic Learners

VNĐ200,000

Tác giả:

PGS. Trịnh Quốc Lập – PGS. Phương Hoàng Yến – TS. Nguyễn Duy Khang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

472

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Major issues in English Phonetics and Phonology

VNĐ120,000

Tác giả:

PGS. TS. Võ Đại Quang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

236

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình tiếng Hán – trình độ nâng cao (Dành cho Bộ đội Biên phòng)

VNĐ96,000

Tác giả:

Nguyễn Hoàng Anh – Hoàng Thị Thu Trang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

136

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình tiếng Hán – trình độ cơ bản (Dành cho Bộ đội Biên phòng)

VNĐ88,000

Tác giả:

Nguyễn Hoàng Anh – Hoàng Thị Thu Trang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

104

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Business English Grammar and Practice

VNĐ139,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Thuý Hạnh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

328

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng

Hội thảo Khoa học quốc tế: Đào tạo tiếng Hàn tại các trường Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam trong bối cảnh mới

VNĐ115,000

Tác giả:

Đại học Hà Nội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

388

Khổ sách:

21×29.5 cm

Top Useful Activities for Language Teaching from the classroom practices

VNĐ50,000

Tác giả:

Nguyễn Duy Khang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

140

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình phiên dịch Việt – Trung

VNĐ46,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Minh – Nguyễn Thị Hương Giang – Bùi Thị Hằng Nga

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

109

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng