Hiển thị 1–12 trong 44 kết quả

Tài liệu tập huấn Hội Thẩm nhân dân (Quyển 1)

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Minh Tuyên

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

346

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình lý luận quản lý nhà nước

VNĐ120,000

Tác giả:

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

331

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Hoàn thiện pháp luật kinh doanh tại Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới

VNĐ148,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

483

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Trách nhiệm hình sự và hình phạt (Giáo trình Sau đại học)

VNĐ139,000

Tác giả:

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

464

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Hoạt động phối hợp giữa đoàn Đại biểu Quốc Hội và hội Luật Gia cấp Tỉnh trong công tác giám sát phòng ngừa án oan sai tại địa phương trong bối cảnh cải cách tư pháp

VNĐ50,000

Tác giả:

TS.LS. Nguyễn Bình An – TS. Trần Thị Hải Yến – ThS. Bùi Xuân Thống (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

104

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thu Hà

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

212

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Đánh giá những tác động của bộ luật lao động năm 2019 đối với Doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

VNĐ150,000

Tác giả:

TS.LS. Phan Thông Anh – TS.LS. Nguyễn Bình An – TS. Trần Thị Hải Yến (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình luật hình sự Việt Nam phần chung

VNĐ189,000

Tác giả:

GS.TSKH.Lê Văn Cảm (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

632

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Giáo trình luật kinh tế quốc tế

VNĐ160,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao – TS. Trịnh Hải Yến (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

408

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam dưới thời pháp thuộc di sản lập pháp và án lệ

VNĐ250,000

Tác giả:

Trần Kiên (chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

492

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Khám phá pháp lý bất động sản từ A-Z

VNĐ499,000

Tác giả:

Nguyễn Anh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

281

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình luật quốc tế về môi trường

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Hồng Thao – Nguyễn Thị Xuân Sơn (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

395

Khổ sách:

16×24 cm