Hiển thị 97–108 trong 110 kết quả

Hết hàng

Lôgic học biện chứng

VNĐ78,000

Tác giả:

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thúy Vân

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng

Nữ trí thức với sự nghiệp phát triển đất nước

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Việt Thanh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

390

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

VNĐ65,000

Tác giả:

Phạm Quang Minh

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

236

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Nguồn Lực Trí Tuệ Việt Nam – Lịch Sử, Hiện Trạng Và Triển Vọng (Bìa Cứng)

VNĐ240,000

Tác giả:

Nguyễn Vân Khánh

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

377

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Văn học việt nam thế kỷ X đến thế kỷ XIX. Những vấn đề lý luận và lịch sử

Tác giả:

Trần Ngọc Vương

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

951

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Di sản văn hóa Việt Nam

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1032

Khổ sách:

17×24

 

Hết hàng

Tìm về cội nguồn

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

1252
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng
Hết hàng

Nội các Trần Trọng Kim: Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Hồng Tung

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

416
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam

Tác giả:

GS.TS. Phan Hữu Dật

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

500
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng

Vai trò của Nhà nước trong thời đại kinh tế tri thức

VNĐ250,000

Tác giả:

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

320
Khổ giấy: 16×24

 

Lịch Sử Việt Nam- tập 4

Tác giả:

GS. Đinh Xuân Lâm (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

734
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng

Lịch Sử Việt Nam- tập 3

Tác giả:

GS. Lê Mậu Hãn (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

868
Khổ giấy: 17×24

 

 

Hết hàng