Hiển thị 37–48 trong 110 kết quả

Hết hàng

Lịch sử các học thuyết chính trị

VNĐ180,000

Tác giả:

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung – ThS. Lê Thị Thanh Lai (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

513

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Giáo trình các trào lưu xã hội chủ nghĩa đương đại

VNĐ86,000 VNĐ55,900

Tác giả:

Phạm Công Nhất

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

268

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Phật Học Và Ứng Dụng Tập 2

VNĐ90,000

Tác giả:

Thích Nữ Viên Giác

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

385

Khổ sách:

14,5×20,5 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Phật Học Và Ứng Dụng Tập 1

VNĐ90,000

Tác giả:

Thích Nữ Viên Giác

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

337

Khổ sách:

14,5×20,5 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc

VNĐ362,000

Tác giả:

Người dịch: Bùi Bá Quân, Dương Văn Hà

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

605

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Đọc hiểu lịch sử triết học Trung Quốc trong một cuốn sách

VNĐ250,000 VNĐ200,000

Tác giả:

Người dịch: Ngô Minh Nguyệt – Phạm Ngọc Hàm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

416

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

Lược sử mỹ học 100 năm của Trung Quốc

VNĐ216,000

Tác giả:

Người dịch: Phạm Ngọc Hàm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

416

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Mười lăm bài giảng về lịch sử Trung Quốc

VNĐ332,000

Tác giả:

Người dịch: Bùi Anh Chưởng – Nguyễn Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

662

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Tên riêng người Ê-Đê ở Tây Nguyên

VNĐ86,000

Tác giả:

Đặng Minh Tâm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

323

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New

Tinh Thần Căn Bản Của Văn Hóa Trung Quốc

VNĐ160,000 VNĐ130,000

Tác giả:

 Lâu Vũ Liệt; Người dịch: Bùi Bá Quân, Lê Phương Duy, Lê Đình Sơn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

262

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New
Hết hàng

Đọc hiểu lịch sử mỹ thuật Trung Quốc trong một cuốn sách

VNĐ352,000

Tác giả:

Người dịch: Bùi Bá Quân

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

575

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Giáo trình lịch sử sử học

VNĐ95,000

Tác giả:

Hoàng Hồng – Trần Kim Đỉnh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

343

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng