Hiển thị 1–12 trong 101 kết quả

Tinh thần văn hoá Trung Quốc

VNĐ245,000

Tác giả:

Trương Đại Niên – Trình Nghi Sơn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

488

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Chính trị học

VNĐ118,000

Tác giả:

Nguyễn Đăng Dung – Đỗ Đức Minh (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

392

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
20

Giải mã GDP Trung Quốc

VNĐ218,000 VNĐ175,000

Tác giả:

Tống Húc Quang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột

VNĐ125,000

Tác giả:

Mai Trọng An Vinh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Atlas trầm tích Việt Nam

Tác giả:

Trần Nghi (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

20.5×29.5 cm

 

 

 

Vốn xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Dịch đồ học tại Việt Nam

Tác giả:

Bùi Bá Quân

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

708

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Quan hệ Mỹ – Thái Lan về chính trị, an ninh và kinh tế từ năm 1991 đến năm 2012

VNĐ80,000

Tác giả:

Trần Thị Thu Hà

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

192

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

陈太宗佛学思想研究” (Tư tưởng Phật học Trần Thái Tông)

VNĐ168,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Phượng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

182

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Đô thị Hải Dương thời thuộc địa (1883 – 1945) lịch sử và diện mạo

VNĐ86,000

Tác giả:

TS. Phạm Thị Tuyết

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

260

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình giới thiệu tác phẩm ngoài Macxit về chính trị

VNĐ129,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Thị Toan (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

367

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã ở Việt Nam hiện nay

VNĐ190,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Văn Đại (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

396

Khổ sách:

16×24 cm