Hiển thị 1–12 trong 68 kết quả

Hết hàng

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam

VNĐ128,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thế Kiên – ThS. Đào Hồng Vân (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Hết hàng

Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

VNĐ890,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – TS. Phạm Thu Thuỷ (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1068

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

VNĐ109,000

Tác giả:

TS. Vũ Văn Hưởng – PGS.TS. Lưu Quốc Đạt (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình Thuế: Thông lệ thế giới và chế độ hiện hành tại Việt Nam

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

362

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình Văn hoá doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh

VNĐ119,000

Tác giả:

PGS.TS. Hoàng Văn Hải – TS. Đặng Thị Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

296

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam

VNĐ165,000

Tác giả:

TS. Bùi Thị Quyên – PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Hết hàng

Đại cương quảng cáo học

VNĐ89,000

Tác giả:

TS. Phạm Chiến Thắng

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

236

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
20

Giải mã GDP Trung Quốc

VNĐ218,000 VNĐ175,000

Tác giả:

Tống Húc Quang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình kinh tế và tài chính đô thị

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS.TS. Đinh Tuấn Hải

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

520

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020: Củng cố điểm tựa tài khoá cho phát triển

VNĐ168,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành – PGS. TS. Phạm Thế Anh (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

448

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại Việt Nam

VNĐ99,000

Tác giả:

GS.TS. Phan Huy Đường – TS. Nguyễn Văn Lành

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

184

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình trong bối cảnh hội nhập

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Phí Thị Nguyệt

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

212

Khổ sách:

14.5×20.5 cm