Hiển thị 1–12 trong 47 kết quả

Hết hàng

Xác định giá giao dịch liên kết cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu – ThS. Nguyễn Văn Phụng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

VNĐ129,000

Tác giả:

PGS. TS. Nhâm Phong Tuân – TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

250

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

New

Kinh tế và quản lý an ninh nguồn nước lưu vực sông

VNĐ80,000

Tác giả:

Nguyễn Trúc Lê – Nguyễn An Thịnh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

214

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Kế toán doanh thu theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 15) tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc VNPT

VNĐ58,000

Tác giả:

 TS. Vũ Thị Quỳnh Chi – TS. Nguyễn Phương Thảo (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

248

Khổ sách:

 14,5×20,5 cm

 

 

 

New

Quản lý an ninh kinh tế

VNĐ99,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê – TS. Nguyễn Trung Kiên (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Quản lý tài chính tại các trường Đại học trực thuộc Bộ công thương trong điều kiện tự chủ

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Mai Lan – TS. Nguyễn Thị Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Khu kinh tế qua biên giới điều kiện hình thành và phát triển

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Anh Thu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế

VNĐ68,000

Tác giả:

Hoàng Khắc Lịch

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

284

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Nợ xấu và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của ngân hàng thương mại cho vay ở Việt Nam

Tác giả:

PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

348

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình phân tích tài chính

VNĐ195,000

Tác giả:

Trần Thị Thanh Tú (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

474

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình các công cụ phái sinh

VNĐ190,000

Tác giả:

Lê Trung Thành (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

424

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Quản lý tài chính tại các trường Đại học trực thuộc bộ công thương trong điều kiện tự chủ

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Mai Lan – TS. Nguyễn Thị Hương

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

198

Khổ sách:

16×24 cm