Hiển thị 1–12 trong 75 kết quả

Tài nguyên giáo dục mở hợp tác phát triển và chia sẻ tài nguyên thông tin

VNĐ120,000

Tác giả:

Đỗ Văn Hùng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Gắn kết với tổ chức của giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng

VNĐ119,000

Tác giả:

TS. Phạm Thị Hồng Phương

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

237

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng

VNĐ129,000

Tác giả:

PGS.TS. Phan Chí Anh – TS. Nguyễn Thu Hà

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

144

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên tâm lý học ở các trường sư phạm

VNĐ107,000

Tác giả:

ThS. Vũ Thị Như Quỳnh – ThS. Phạm Thị Thảo

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

165

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản

Hội thảo quốc tế 70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học

VNĐ179,000

Tác giả:

Chi hội hữu nghị: Việt Nam – LB Nga – ĐHQGHN

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

568

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Đổi mới giáo dục Đại học từ ý tưởng đến thực tiễn

VNĐ99,000

Tác giả:

Đặng Ứng Vận

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

337

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

VNĐ110,000

Tác giả:

TS. Bùi Văn Lương

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

205

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo. Cách tiếp cận từ thung lũng Silicon

Tác giả:

Nguyễn Thị Kim Oanh (Dịch)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

164

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Tự chủ đại học và trách nhiệm giải phải ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

VNĐ96,000

Tác giả:

GS.VS Đào Trọng Thi – PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

318

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Một số vấn đề về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

VNĐ68,000

Tác giả:

TS. Bùi Văn Hưng – TS. Nguyễn Thị Hằng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

208

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Quản lý tài chính tại các trường Đại học trực thuộc bộ công thương trong điều kiện tự chủ

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Mai Lan – TS. Nguyễn Thị Hương

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

198

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình tài chính công

VNĐ189,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Hiệu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

363

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng