Hiển thị 1–12 trong 60 kết quả

Hết hàng

Giáo trình Quản lý dự án phần mềm

VNĐ120,000

Tác giả:

Phạm Ngọc Hùng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

378

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Định vị các phương tiện chuyển động sử dụng khối đo quán tính và máy thu GPS

VNĐ110,000

Tác giả:

Trần Đức Tân (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

162

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Cơ sở dữ liệu

VNĐ43,000

Tác giả:

TS. Phan Thành Đức (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

148

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Lập trình căn bản trên ngôn ngữ lập trình C

VNĐ90,000

Tác giả:

Phan Thành Đức (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

180

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu dầm bản rỗng liên tục – phương pháp đúc phân đoạn trên đà giáo cố định – Công trình nút giao gói EX1A

VNĐ80,000

Tác giả:

Nguyễn Tiến Hưng – Nguyễn Hữu Giang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

100

Khổ sách:

A4

 

 

 

Graphene & vật liệu Nanocomposite trên cơ sở Graphene: Tổng hợp, đặc tính và ứng dụng

VNĐ250,000

Tác giả:

Nguyễn Hữu Hiếu

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

338

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình mạng máy tính căn bản

VNĐ95,000

Tác giả:

TS. Đinh Văn Thành (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

210

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình động học & động lực học Robot

VNĐ70,000

Tác giả:

PGS.TS. Chu Anh Kỳ

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu lý luận và thực tiễn

VNĐ280,000

Tác giả:

PGS.TS. Hoàng Văn Hải – TS. Lưu Thị Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

510

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản

Developing information literacy for students in accordance with the academic culture at universities in VietNam: Concepts, frameworks and practices

Tác giả:

Dr. Nghiem Xuan Huy

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

287

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Nonlinear Vibration of Auxetic Plates and Shells

Tác giả:

Prof.Dr.Sci. Nguyen Dinh Duc – Dr. Tran Quoc Quan – Dr. Pham Hong Cong

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

376

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Nghiên cứu, đào tạo lưu trữ học ở Việt Nam: Lịch sử và định hướng phát triển

VNĐ80,000

Tác giả:

Vũ Thị Phụng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16 x 24 cm