Hiển thị 37–47 trong 47 kết quả

Giáo trình thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu

VNĐ84,000

Tác giả:

PGS.TS. Trần Hồng Thái (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Giáo trình địa tin học ứng dụng (Applied Geoinformatics)

VNĐ379,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Thạch

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

747

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Kiểm soát và đánh giá chất lượng môi trường

VNĐ119,000

Tác giả:

Đồng Kim Loan

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

432

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng

Quản lý tài nguyên chất thải rắn

VNĐ81,000

Tác giả:

Nguyễn Mạnh Khải (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

274

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Chất hữu cơ trong đất

VNĐ99,000

Tác giả:

Nguyễn Xuân Cự (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

329

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình môi trường và phát triển (Tiếng Trung Quốc)

VNĐ50,000

Tác giả:

Vũ Thị Hà – Nguyễn Thị Minh – Nguyễn Thị Phượng

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

177

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Cơ sở thiết kế công trình biển ven bờ đê, cảng, đường ống và bể chứa

VNĐ108,000

Tác giả:

Đỗ Sơn (Chủ biên) – Lã Đưc Việt

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

359

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Các protein ức chế protease

Tác giả:

 Trần Nghi (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Môi trường và sự đa dạng sinh học

Tác giả:

Võ Qúy

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

494

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Địa mạo và thay đổi môi trường toàn cầu

VNĐ510,000

Tác giả:

Vũ Tuấn Anh – Vũ Văn Phái

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

750
Khổ giấy: 16×24

 

Ruộng đất nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kỳ cận – hiện đại

Tác giả:

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

400

Khổ sách:

16×24