Hiển thị 37–48 trong 54 kết quả

Vật liệu xúc tác quang vùng khả kiến ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường

VNĐ88,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

213

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Bản đồ học hiện đại

VNĐ83,000

Tác giả:

Đinh Thị Bảo Hoa

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

278

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

VNĐ70,000

Tác giả:

Phạm Thị Kim Thoa

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

265

Khổ sách:

17 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Viễn thám – GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

VNĐ154,000

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Khảo cổ học Biển đảo Việt Nam – Tiềm năng và triển vọng

VNĐ255,000

Tác giả:

Lâm Thị Mỹ Dung

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ học hiện đại

VNĐ83,000

Tác giả:

PGS.TS, GVCC. Đinh Thị Bảo Hoa

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

280

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trường

VNĐ55,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Nội (Chủ biên) – Nguyễn Mạnh Tường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

184

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu

VNĐ84,000

Tác giả:

PGS.TS. Trần Hồng Thái (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình địa tin học ứng dụng (Applied Geoinformatics)

VNĐ379,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Thạch

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

747

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Kiểm soát và đánh giá chất lượng môi trường

VNĐ119,000

Tác giả:

Đồng Kim Loan

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

432

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Quản lý tài nguyên chất thải rắn

VNĐ81,000

Tác giả:

Nguyễn Mạnh Khải (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

274

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Chất hữu cơ trong đất

VNĐ99,000

Tác giả:

Nguyễn Xuân Cự (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

329

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng