Hiển thị 25–36 trong 47 kết quả

Hết hàng

Giáo trình thực tập nghiên cứu thiên nhiên

VNĐ66,000

Tác giả:

TS. Tạ Thị Thủy (Chủ biên) – ThS. Nguyễn Thị Bình

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

164

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Cơ sở địa chất công trình

VNĐ80,000

Tác giả:

Đỗ Minh Đức – Phạm Văn Tỵ – Đỗ Minh Toàn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Phát triển nông nghiệp ở thành phố Hà Nội dưới góc nhìn của Địa lí học

VNĐ88,000

Tác giả:

TS. Lê Mỹ Dung

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

294

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Giáo trình độc học môi trường

VNĐ130,000

Tác giả:

 Lê Phước Cường (Chủ biên) – Đặng Kim Chi

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16x24cm

 

 

 

 

 

Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng

Tác giả:

 Vũ Văn Phái (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

319

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Vật liệu xúc tác quang vùng khả kiến ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường

VNĐ88,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

213

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Bản đồ học hiện đại

VNĐ83,000

Tác giả:

Đinh Thị Bảo Hoa

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

278

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Giáo trình quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

VNĐ70,000

Tác giả:

Phạm Thị Kim Thoa

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

265

Khổ sách:

17 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Viễn thám – GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

VNĐ154,000

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo cổ học Biển đảo Việt Nam – Tiềm năng và triển vọng

VNĐ255,000

Tác giả:

Lâm Thị Mỹ Dung

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ học hiện đại

VNĐ83,000

Tác giả:

PGS.TS, GVCC. Đinh Thị Bảo Hoa

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

280

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trường

VNĐ55,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Nội (Chủ biên) – Nguyễn Mạnh Tường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

184

Khổ sách:

16×24 cm