Hiển thị 1–12 trong 54 kết quả

Sedimentary Geology of Vietnam

VNĐ212,000

Tác giả:

Trần Nghi

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

544

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng

Định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam

VNĐ79,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Khánh(Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

182

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Phytolith – Sự hình thành, đặc điểm và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Minh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

Sức khoẻ môi trường và lao động

VNĐ80,000

Tác giả:

PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà (Chủ biên) – GS.TS. Đỗ Văn Hàm

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Đánh giá tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu: Từ lý luận đến thực tiễn

VNĐ66,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Trung Thắng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

222

Khổ sách:

16x24cm

 

 

 

 

 

Hệ thông tin địa lý (GIS) ứng dụng trong khoa học xã hội và nhân văn

VNĐ89,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – TS. Nguyễn Văn Hồng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

262

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Năng lượng sinh học và môi trường

VNĐ168,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

548

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Hóa học đất

VNĐ125,000

Tác giả:

Lê Đức

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

550

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Sinh thái và phát triển xã hội sinh thái ở Việt Nam

Tác giả:

GS.TSKH. Trương Quang Học

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1000

Khổ sách:

19×26.5 cm

 

 

 

Biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam

Tác giả:

GS.TSKH. Nguyễn Đức Ngữ – GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

568

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Địa tin học và mô hình hóa ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường nông nghiệp

Tác giả:

TS. Phạm Qúy Giang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

292

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản

Một số phương pháp mới xử lý, phân tích tài liệu từ và trọng lực phục vụ nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất

Tác giả:

Phạm Thành Luân – Đỗ Đức Thanh – Vũ Đức Minh – Erdinc Oksum (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm