Hiển thị 1–12 trong 55 kết quả

Thực vật khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

VNĐ196,000

Tác giả:

Đỗ Thị Xuyến (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

400

Khổ sách:

17×24 cm

Địa mạo môi trường phục vụ phát triển du lịch địa học dải ven biển tỉnh Bình Thuận

VNĐ86,000

Tác giả:

Hoàng Thị Thuý – Vũ Văn Phái

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

216

Khổ sách:

16×24 cm

Sedimentary Geology of Vietnam

VNĐ212,000

Tác giả:

Trần Nghi

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

544

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng

Định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam

VNĐ79,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Khánh(Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

182

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Phytolith – Sự hình thành, đặc điểm và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Minh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

Sức khoẻ môi trường và lao động

VNĐ80,000

Tác giả:

PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà (Chủ biên) – GS.TS. Đỗ Văn Hàm

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Đánh giá tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu: Từ lý luận đến thực tiễn

VNĐ66,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Trung Thắng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

222

Khổ sách:

16x24cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Hệ thông tin địa lý (GIS) ứng dụng trong khoa học xã hội và nhân văn

VNĐ89,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – TS. Nguyễn Văn Hồng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

262

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Năng lượng sinh học và môi trường

VNĐ168,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

548

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Hóa học đất

VNĐ125,000

Tác giả:

Lê Đức

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

550

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Sinh thái và phát triển xã hội sinh thái ở Việt Nam

Tác giả:

GS.TSKH. Trương Quang Học

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1000

Khổ sách:

19×26.5 cm

 

 

 

Biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam

Tác giả:

GS.TSKH. Nguyễn Đức Ngữ – GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

568

Khổ sách:

17×24 cm