Hiển thị 1–12 trong 761 kết quả

Hết hàng

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam

VNĐ128,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thế Kiên – ThS. Đào Hồng Vân (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Hết hàng

Truyện cổ dân gian dân tộc Thái Lai Châu

VNĐ58,000

Tác giả:

Hà Mạnh Phong

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

116

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

VNĐ890,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – TS. Phạm Thu Thuỷ (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1068

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

VNĐ109,000

Tác giả:

TS. Vũ Văn Hưởng – PGS.TS. Lưu Quốc Đạt (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình Thuế: Thông lệ thế giới và chế độ hiện hành tại Việt Nam

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

362

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình Văn hoá doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh

VNĐ119,000

Tác giả:

PGS.TS. Hoàng Văn Hải – TS. Đặng Thị Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

296

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Sức khoẻ môi trường và lao động

VNĐ80,000

Tác giả:

PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà (Chủ biên) – GS.TS. Đỗ Văn Hàm

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Tác động của chương trình giáo dục sức khoẻ tâm thần đến nhận thức của giáo viên và học sinh

VNĐ120,000

Tác giả:

Bùi Thị Thanh Diệu – Lê Quang Sơn – Trần Thành Nam

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

244

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam

VNĐ165,000

Tác giả:

TS. Bùi Thị Quyên – PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm đảm

VNĐ225,000

Tác giả:

Đặng Ngọc Quang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Major issues in English Phonetics and Phonology

VNĐ120,000

Tác giả:

PGS. TS. Võ Đại Quang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

236

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Đánh giá tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu: Từ lý luận đến thực tiễn

VNĐ66,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Trung Thắng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

222

Khổ sách:

16x24cm