Hiển thị 1–12 trong 836 kết quả

Giáo trình Thanh toán quốc tế

VNĐ199,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

480

Khổ sách:

16×24 cm

FDI toàn cầu và định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh mới

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội – TS. Vũ Thanh Hương

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

404

Khổ sách:

16×24 cm

Giáo trình Thực hành: Thực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền (Sách dành cho đào tạo dược sĩ đại học)

VNĐ100,000

Tác giả:

Vũ Đức Lợi (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

16×24 cm

Giáo trình Tiếng Việt Tập 1 (Dùng cho đào tạo giáo viên ngành Giáo dục tiểu học)

VNĐ80,000

Tác giả:

Vũ Tiến Dũng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

232

Khổ sách:

16×24 cm

Dịch thuật Trung – Việt (Khảo sát dịch văn bản thương mại Trung – Việt)

VNĐ98,000

Tác giả:

Trần Bích Lan (Chen Bilan)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Medical Case Reports in English and Vietnamese: A Genre-based Analysis (Các báo cáo trường hợp lâm sàng tiếng Anh và tiếng Việt: Phân tích dựa vào thể loại)

VNĐ95,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

252

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Truyện kinh dị Việt Nam hiện đại – Đặc tuyển và đại chúng

VNĐ68,000

Tác giả:

Lê Hải Anh

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

272

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Truyền thông đại chúng – Phát triển con người dựa trên quyền con người

VNĐ115,000

Tác giả:

PGS. TS. Đặng Thị Thu Hương (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

392

Khổ sách:

16×24 cm

Ý thức nữ quyền và thơ nữ Việt Nam đương đại (Từ 1986 đến nay)

VNĐ59,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Hưởng

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

194

Khổ sách:

16×24 cm

Giáo trình Kinh tế và tài chính đô thị

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS. TS. Đinh Tuấn Hải

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

520

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Sổ tay khái niệm từ khoá trong công nghệ giáo dục (Anh – Việt, Việt – Anh)

VNĐ100,000

Tác giả:

Lâm Quang Đông (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

324

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Đối chiếu phương thức biểu hiện nghĩa liên nhân trong văn bản hướng dẫn sử dụng thuốc tiếng Anh và tiếng Việt (Theo lý thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống)

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Kim Luyến

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

172

Khổ sách:

16×24 cm