Hiển thị 1–12 trong 860 kết quả

17

Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào

VNĐ198,000 VNĐ165,000

Tác giả:

Đinh Đoàn Long (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

616

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Công bố khoa học giáo dục từ góc độ xuất bản

VNĐ99,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Trần Trung – Phạm Văn Thuần (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán (Dành cho hệ đại học ngành công tác xã hội)

VNĐ120,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Thu Hường (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm – Quyển 2

VNĐ220,000

Tác giả:

PGS. TS. Trịnh Quốc Toản (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

656

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Quản trị sự kiện

VNĐ100,000

Tác giả:

TS. GVC. Phùng Thị Quỳnh Trang (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

258

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Chính sách phát triển, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu: Lý luận và thực tiễn (Nghiên cứu tại tỉnh Đắk Nông)

VNĐ140,000

Tác giả:

TS. Trần Thị Hoàng Mai (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

224

Khổ sách:

16×24 cm

Nhập môn văn học so sánh

VNĐ130,000

Tác giả:

Ben Hutchinson

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

208

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

Hết hàng

Nâng cao năng lực, phẩm chất người thầy, người giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

VNĐ275,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo – PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

400

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Hiệu trưởng Lãnh đạo – Quản lý – Quản trị nhà trường hiệu quả

VNĐ295,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo – PGS.TS. Phạm Minh Giản

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Hợp chất thiên nhiên – Từ lý thuyết đến thực nghiệm

VNĐ85,000

Tác giả:

Tô Đạo Cường – Ngũ Trường Nhân (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

124

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Một số vấn đề tâm lý – xã hội của thanh thiếu nhi hiện nay

VNĐ86,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Tuấn Anh, TS. Bùi Phương Thanh, ThS. Nguyễn Tuấn Dũng, ThS. Nguyễn Duy Hiệp, ThS. Đỗ Minh Hoàng, ThS. Nguyễn Văn Quý

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

112

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm – Quyển 1

VNĐ220,000

Tác giả:

PGS. TS. Trịnh Quốc Toản (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

616

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng