Hiển thị 1–12 trong 603 kết quả

Giáo trình động học & động lực học Robot

VNĐ70,000

Tác giả:

PGS.TS. Chu Anh Kỳ

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình phương trình vi phân đạo hàm riêng

VNĐ85,000

Tác giả:

Đặng Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

282

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Nhiễu xạ tia X đơn tinh thể

VNĐ72,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

244

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Giáo trình thực tập công nghệ hóa học

VNĐ72,000

Tác giả:

Trần Thị Dung (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Xác định giá giao dịch liên kết cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu – ThS. Nguyễn Văn Phụng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Tài liệu tập huấn Hội Thẩm nhân dân (Quyển 1)

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Minh Tuyên

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

346

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu lý luận và thực tiễn

VNĐ280,000

Tác giả:

PGS.TS. Hoàng Văn Hải – TS. Lưu Thị Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

510

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Tài nguyên giáo dục mở hợp tác phát triển và chia sẻ tài nguyên thông tin

VNĐ120,000

Tác giả:

Đỗ Văn Hùng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường Đại học khối nghành nghệ thuật

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Hồng Hiền

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

309

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình lý luận quản lý nhà nước

VNĐ120,000

Tác giả:

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

331

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Gắn kết với tổ chức của giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng

VNĐ119,000

Tác giả:

TS. Phạm Thị Hồng Phương

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

237

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

VNĐ129,000

Tác giả:

PGS. TS. Nhâm Phong Tuân – TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

250

Khổ sách:

17×24 cm