Sự kiện xuất bản

<< Quay lại Thứ ba, 17/03/2015 10:05

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự Hội nghị triển khai công tác xuất bản, phát hành 2015

Ngày 13-3, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTƯ) phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác xuất bản, phát hành năm 2015 và một số nội dung cơ bản, trọng tâm trong thực hiện Luật Xuất bản năm 2012. Ông Trương Minh Tuấn- Thứ trưởng Bộ TT&TT và ông Nguyễn Thế Kỷ- Phó trưởng Ban TGTƯ chủ trì hội nghị.

 

 

Theo ông Chu Văn Hoà, Cục trưởng cục Xuất bản, In và Phát hành (gọi tắt Cục XB) cho biết: năm 2014, Cục XB xác nhận đăng ký xuất bản 37.081 cuốn của 63 NXB; trong đó 20.119 được thực hiện xuất bản, đạt 54,3% so với số đăng ký.  Đối với xuất bản phẩm điện tử, năm 2014, có 2.659 tên xuất bản phẩm. Trong năm 2014, Cục đã thực hiện thủ tục nộp lưu chiểu 28.326 cuốn với gần 369 triệu bản (tăng 5,2% về cuốn và 32% về bản). Năm qua, tổng vốn huy động phục vụ sản xuất của các nhà xuất bản là 1.915 tỷ đồng (làm tròn số, giảm 14,7% so với ăm 2013). Tổng doanh thu đạt 2.038 tỷ đồng (tăng 2,1% so với năm 2013); nộp ngân sách 50,3 tỷ đồng. Ngoài một số NXB đứng vững, nhiều NXB gặp nhiều khó khăn, dẫn đến thua lỗ, nợ thuế… 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động xuất bản. Trong quá trình biến động của thị trường xuất bản, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động và không ngừng nâng cao uy tín và thương hiệu của một nhà xuất bản khoa học. Tại Hội nghị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự được trao tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong hoạt động xuất bản.