Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Giá bìa: 76,000 vnđ

Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống chính trị - xã hội; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị -…

Mua hàng Chi tiết
Tổ chức và hoạt động của tòa soạn

Giá bìa: 24,000 vnđ

Giáo trình này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tòa soạn báo, cơ cấu tổ chức, bộ máy tòa soạn, đặc điểm…

Mua hàng Chi tiết
Tinh thần khởi nghiệp kinh doanh - Trái tim của một doanh nhân

Giá bìa: 139,000 vnđ

Kinh doanh – Trái tim của một doanh nhân là những…

Mua hàng Chi tiết

ĐỐI TÁC